Dostava materijala za godišnjak

Svi klubovi trebaju da dostave do 15.12.2016:

  • tekst i sliku za klubske strane
  • slike golubova koji su osvojili 1. mjesta u određenim kategorijama na savezu

Do 30.12 poslati adresare klubova, na prvom mjestu da bude predsjednik kluba pa ostali članovi (radi lakše komunikacije)

Svi koji su takmičili golubove u 2016 dužni su uzeti godišnjak.

Sav materijal za godišnjak slati na E-mail: admir.konjic@gmail.com 


Odgovori