Prijava golubova za Olimpijadu 2022 u Rumuniji

Svi članovi UKUGP trebaju prijavit svoje golubove koji su ispunili SPORT ili STANDARD uslove za Olimpijadu 2022 godine u Rumuniji najkasnije do 31.12.2021 godine. S tim sto ćemo ove godine imati dvije reprezentacije A i B  (tj.A 2019-2020 & B 2020-2021) Jedan golub može biti samo u jednoj kategoriji i samo jednoj reprezentaciji. Prijavni obrazci nalaze se na stranici UKUGP , prijave se šalju na mail PSTK Alija Lokvančić na  mail:       alija1980l@gmail.com     Golubovi će bit ocjenjivani na izložbi u Sarajevu 22 i 23.01.2022 godine. Da napomenem prijavljuju se samo golubovi koji će bit prisutni na izložbi.


Odgovori