proba klub

Klub: Alfa
TB Ime Prezime Telefon
1 Adnan Bešo 061/198-394
2 Edin i Nedim Hodžić 062/254-106
3 Zoran Grabovac 063/335-433
4 Anto “Bili” Matošević 063/386-891
5 David i Dorijan Matošević 063/386-891
6 Petar “Peko” Pavlović 063/347-211
7 Tufik Varupa 061/285-776
8 Avdo Šibić 061/703-215
9 Đemail Livnjak 061/013-966
10 Amer Hurem 061/025-396
11 Abdulah Ahmić 063/992-903
12 Muhamed Čaušević 062/526-802
13 Zikret Šiljak 061/184-038
14 Alem Dedić 062/144-981
Bihać
Nema podataka!
Breza 071
TB Ime Prezime Telefon
1 Adnan Avdukić 061/800-353
2 Đevad Lizde 061/173-950
3 Nermin Suša 061/299-345
4 Samir Suša 062/587-756
5 Amer Mlivić 061/456-438
6 Ademir Mujčić 062/289-998
7 Elvir Telalović 062/209-403
8 Samir Šabanović 061/587-881
9 Senahid Tabučija 061/701-252
10 Safet Mlivić 061/762-891
11 Zakir Mlivić 061/838-581
12 Belmin Ramić 062/521-151
13 Nedim Mamela 062/833-125
14 Mersad Kovačević 061/717-442
15 Jasmin Smailbegović 062/207-335
Bugojno
TB Ime Prezime Telefon
1 Josip Lukic(Moca) 063/354-787
2 Zijad Dedic 062/361-392
3 Dalibor Mijatovic 063/466-395
4 Zdravko Peric 063/851-907
5 Dzemal Huseinbegovic 030/256-143
6 Marin Marina 061/795-634
7 Ivica Brajkovic 063/817-752
8 Mladen Bobetic 070/201-807
9 Pero Brzica 061/583-682
10 Niko Bagaric 063/921-875
11 Amir Zdralovic 062/116-823
12 Hrvoje Ljubas 063/171-54
13 Marinko Bikic(Sceka) 062/885-431
14 Zoran Glavas 061/319-980
15 Anto Teklic 063/330-471
16 Mato Brnas
17 Pero Zolak 063/580556
18 Haris Muratović 061/465-401
Ćursija
TB Ime Prezime Telefon
1 Samir Lugonja 061/790-644
2 Ramiz&Selvedin Lugonja 061/917-891
3 Mirsad-Čićo Novalić 061/321-702
4 Nefiz-Fiso Alispahić 062/206-563
5 Munib-Bibe Saldum 062/996-435
6 Ekrem-Šeki Torlak 062/702-902
7 Almir Mehić 061/915-773
8 Zahid Murica 061/329-313
9 Samir Begović 061/092-770
Dobar Let 2000
TB Ime Prezime Telefon
1 Željko Karačić 063/531-426
2 Perica Dodig 063/406-742
3 Marko Knežević 063/323-345
4 Jago Karačić 063/406-319
5 Josip Valjan 063/839-375
6 Zdenko Marković 063/493-511
7 Toni Vegar 063/982-030
8 Dragan Dodig 063/353-837
9 Andrija Markić 091/5035-880
10 Pero Bijelica 063/323-889
11 Mijo Valjan 063/467-710
12 Željo Valjan 063/353-823
13 Dragan Kokić 063/511-250
14 Dragan Markota 063/326-138
15 Davor Dragičević 063/294-665
16 Nikica Žilić 063/319-162
17 Rino Škrobo 063/463-440
18 Zdravko Burić 063/523-002
19 Nikica Kardum 091/9421-401
20 Denis Čulić 091/2223-394
21 Dragan Grbavac 063/322-480
22 Pero Zovko 066/768-457
23 Trpimir Vego 063/792-648
24 Marko Gido 063/376-862
25 Saša Bijelica 063/357-475
26 Dragan Sesar 063/433-244
27 Ante Marušić 099/6687-201

Sada već davne 1999 god skupina entuzijasta i zaljubljenika u golubove pismonoše sa šireg područja Hercegovine osniva, a već iduće 2000 god. i registruje klub „Dobar Let 2000„ sa sjedištem u Čapljini. Iste te 2000 god. klub je primljen u savez BiH, sa ciljem takmičenja sa golubovima pismonošama i kao takav prvi je te vrste u Čapljini, a i u Hercegovini . U godinama koje slijede klub se takmiči sa više ili manje uspjeha sve do 2009 kade se ne takmiči sa seniorima već samo sa mladima, da bi potom nastupila pauza u takmičenju 2010. i 2011. god. sa seniorima. U sezoni 2011 u takmičenju mladih golubova klub se vraća nikad brojniji sa 27 članova, od toga sa više od 20 takmičara. Isto tako se nastavlja i u sezoni 2012 kada nakon početnih problema klub bira Zdravka Burića za novog predsjednika i uspješno privodi kraju takmičenje seniora tako što se izletilo svih 9 planiranih staza i to 5 kratkih i 4 srednje, što bi bilo 1653, 568 km srednje zonske udaljenosti. Sezona mladih 2012 je isto tako odlično odrađena i klub ispunjava zacrtani plan od četiri staze i to 2 X Bos. Petrovac i 2 X Velika Kladuša što bi bilo ukupno 933,046 pl/km prema Savezu, a ako tomu pribrojimo i zajednički trening iz Crnog Luga onda je to 1074,217 km što je za mlade golubove zaista vrijedno respekta sa obzirom na teren, a i klimatske uvjete u kojima su letili, a posebno treba spomenuti našeg člana Denisa Čulića koji u takmičenju mladih „zonski„ ima prvog goluba i prvu ekipu iako je 50 i više km udaljeniji od ostalih takmičara. Treba svakako spomenuti i to da je ove godine klub nabavio prikolicu za prevoz golubova, a sve ove aktivnosti oko takmičenja i nabavka prikolice su vođene uz svestranu pomoć načelnika općine Čapljina Dr.Smiljana Vidića, a kod nabavka prikolice i našeg člana Denisa Čulića kojima se ovim putem „Klub„ zahvaljuje na nesebičnoj pomoći .

Donji Vakuf
TB Ime Prezime Telefon
1 Nusret Kovač 061/319-980
2 Mirsad Mustafica 061/613-977
3 Samir Omeragić 061/991-608
4 Smail Idrizović 061/620-104
5 Hasan Jašarević 030/201-015
6 Safet Kahvedžić 061/460-615
7 Halid Djukić 062/904-360
8 Mirnes-Berin Ugarak 063/891-130
9 Esad Velić 063/493-059
10 Ismet Cehedarevic 061/696-442
11 Elvedin DJonlagic 062/179-509
12 Zijad Kisija 062/267-983
Ekološko Društvo
TB Ime Prezime Telefon
1 M.& A Mulahasanović 061/109-410
2 Rasko Redžep 061/377-455
3 Sead Ramić 061/270-600
4 Fahrudin-Bilbo Hodžić 061/143-002
5 Mustafa Hamzić 033/546-861
6 Fuad .Hadžić 061/371-184
7 Džemo i Đozo Felah 061/210-489
8 Samir Gazić 061/386-764
9 Nedžad Vilić 061/709-692
10 Kristijan Milinović 063/992-885
11 Fikret Arnautović 062/857-200
12 Adnan Kuburović 061/360-083
13 Radomir Baričanin 061/364-977
14 Elvedin Golja 061/274-665
15 Aidin Oruli 061/324-161
16 Goran Silajdžić 062/357-252
17 Elvin Čović 061/229-064
18 Rasim Bašalić 033/416-653
19 Vladimir Grgić 065/581-677
20 Osman Begić 061/278-932
21 Miroslav Mrkajić 065/276-868
22 Haris i Edin Voljevica 061/355-505
23 Hajrudin Sinanović 061/838-723
24 Tihomir Antić
25 Armin Pandžić 061/134-360
26 Rokša & Džinić 062/345-938
27 Almir Gradišić 061/288-688
Grabovac
TB Ime Prezime Telefon
1 Petar-(Peko) Pavlović 063/347-211
2 Zoran Grabovac 063/335-433
3 Vladimir (piko) Grabovac 063/865-417
4 Anto (Bili) Matošević 063/386-891
5 Karajko Semir 061/931-934
6 Zdravko&Neven Grabovac 063/243-651
7 Nikola Filipović 063/335-212
Golub Prijedor
TB ime i prezime funkcija u klubu br. telefona / mob e-mail Lat Long
1 Neven Ponjević predsjednik 065/368-111 44,97345 16,75446
2 Vukašin Macura član 065/936-277 44,89944 16,78972
3 Darko Knežević član 065/659-601 kneza80@yahoo.com 44,96315 16,69859
4 Mladen Bjelobrk član 066/987-555 45,00337 16,67416
5 Božo Marković član 065/362-316 45,01254 16,60142
Jajce
TB Ime Prezime Telefon
1 Goran Ladan 030/657-785
2 Tončo-Antonela Ladan 063/446-167
3 Alen Popaja 063/432-812
4 Mustafa Popaja 065/269-336
5 Dragan Ljubez
6 Krešimir Han 063/489-307
7 Zdenko Pastuhović 063/473-508
8 Miroslav Ladan 063/374-897
9 Josip Ladan 063/432-561
10 Srđan-Draženko Šarac 065/161-429
11 Salmir Šabič 065/992-908
Jankovići
TB Ime i prezime Telefon
1 JOSIP MAČIĆ 063-960-271
2 BERISLAV SOLOMUN 063-607-900
3 MIROSLAV INJIĆ 061-597-654
4 ELMEDIN HODŽIĆ 061-696-697
5 ZDENO ČURĆIĆ 063-410-459
6 ASIM-ARMIN SILJAK 062-925-383
7 ZDRAVKO STRUKAR 063-482-933
8 ALIMIR MEHIĆ 066-481-618
9 DRAGO MIJIĆ 063-152-505

Klub "JANKOVIĆI" osnovan je 2008. godine. Šest drugih klubova čini zonu Travnika (SBK). Broj od deset članova koji su svi aktivni natjecatelji s golubovima, a većina članova kluba "JANKOVIĆI" do osnivanja kluba bili su aktivni članovi kluba "TRAVNIK" jednog od prvih klubova u federaciji BiH. Većina članova kluba sudjelovala je u natjecanju golubova golubova u predratnom razdoblju. Većina članova kluba započinje druženje u ranom djetinjstvu. Aktivni smo u zoni Travnika. Puno pozdrava golubovima i dobar let u nadolazećoj sezoni od članova kluba "JANKOVIĆI". [/ Su_spoiler]