Zapisnik sa UO u Zenici

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA UKUGPBiH ODRZAN U ZENICI 6.03.2014.GODINE SA POČETKOM U 10: 30 h

 

Sastanku prisustvuju 24 predstavnika klubova

 

DNEVNI RED:

– PRIJAVA PLANA I PROGRAMA LETA

– OSTALO

 

 

Prije prve tacke dnevnog reda prisutni su izrazili nezadovoljstvo sa usvojenim tackama sa prethodnog sastanka, te na inicijativu vecine doslo je do ponovnog glasanja u vezi pojedinih clanova takmicarskog pravilnika i to:

Član 6. takmičarskog pravilnika – obračun normi sa stvarne udaljenosti se vraća na obračun srednje udaljenosti. Usvojeno sa 15 glasova za i 9 glasova protiv.

 

Član 13.takmicarskog pravilnika – vlasnik goluba sa stranim prstenom mora uplatiti 0,50 km

Savezu i sa tim golubom ucestvuje u kompletnom natjecanju  koje organizuje UKUGPBiH

( Kup, Nacional, Olimpijada). Usvojeno sa 18 glasova za, 3 glasa protiv i 3 suzdrzana.

 

Smanjenje normi na Državnom nivou za srednje staze sa dosadašnjih 300 kilometara min. da se smanji na 250 kilometara min. glasanjem je usvojeno: 13 glasova  protiv, 10 glasova za i jedan suzdržan.

 

Usvajanje Kup leta i Nacional leta

 

– Kup let Savudrija Hrvatska 22.06.2014.godine

– Nacional let Jihlava Ceska 20.07.2014.godine

Klub SD Tuzla je organizator I savezne izložbe u decembru.

 

Sljedeći sastanak UO će biti polovinom 4 mjeseca u Travniku kada ćemo imati vise informacija u vezi prelaska granica, odnosno takmičenja golubova iz susjednih zemalja.

Sekretar:

Mirza Uzejrovic


Odgovori