Izmjene plana leta

Zbog nastale problematike oko prelaska granice u zemlje EU, sve zone koje su planirale letove iz EU,  treba da žurno dostave zamjenske planove leta van granica  EU.

Nove planove leta dostaviti predsjedniku takmičarske komisije na E mail: alija1980l@gmail.com


Odgovori