Izrada godišnjaka

Predsjednici klubova trebaju poslati  materijal za godisnajk, tekstove i slike,  u narednih 10 dana (do 25.12) na E-mail: amir.dzinic@gmail.com


Odgovori