Klub Takmičar

rb  ime i prezime  funkcija u klubu  br. telefona / mob  e-mail
1 Zijad Dedić predsjednik 062361392 zijadedic9@gmail.com
2 Mato Brnas član 063787845
3 Uzeir Herić član 062752331
4 Marko Duvnjak član 063413412
5 Haris Jusić član 0603479457
6 Samir Majčić član
7 Ernad Čatić član

Odgovori