Plan leta i prijava mladih golubova

Prijave mladih golubova i plan leta, dostaviti predsjedniku TK najkasnije do  01.08.2019. godine.


Odgovori