Prijava golubova za izložbu

Svaki takmičar, čiji golub ispunjava FCI normu, kako u sport, tako i u standard kategoriji , dužan je prijaviti goluba predsjedniku TK udruženja Almiru Gradišiću do 20.11.2017.g. na br. telefona 061/288-688 ili na e-mail almirape18.12@gmail.com kako bi na vrijeme mogli osigurati rupe na izložbi i popuniti takmičarske kartone. Golubovi koji ne budu prijavljeni i izloženi na izložbi koju organizira udruženje klubova dana 02 i 03. 12.2017 godine u  Travniku, restoran Smajić, neće biti nagrađeni i ne mogu predstavljati BiH na euro olimpijadi. Potrebno je prijaviti i golubove koji su napravili rezultat u 33% državnog prvenstva kao i pobjednici kup-a i nacionala.


Odgovori