Prijava golubova za sport i standard kategoriju FCI

Obavijest: Svi takmičari koji imaju golubove za sport i standard kategoriju, dužni su da ih prijave za 8.Saveznu izložbu sportskih golubova pismonoša u BiH  koja će se održati 16 i 17.12. 2023 u Sarajevu, hotel Hollywood Ilidža.

Popunjene prijave poslati do 15.11.2023. na E-mail: alija1980l@gmail.com 

Prijavnicu možete preuzeti  ovdje

Napomena: Golubovi za koje ne bude poslana prijavnica i ne budu izloženi na saveznoj izložbi, ne mogu biti nagrađeni niti mogu ići na Olimpijadu.

Sport uvjeti:

DVOGODIŠNJI REZULTATI
          DISTANCA      Br. letova golubova golubara Total km Lista %       “+- 5%”
A 100 – 400 km 10 150 20 1500 20 DA
B 300 – 600 km 8 150 20 2800 20 DA
C preko 500 km 6 150 20 3300 20 DA
D   11 letova 150   1750 20 DA
  100 – 350 km 3 do 5 150 20     DA
300 – 600 km 2 do 6 150 20   20 DA
preko 500 km 1 do 3 150 20 DA
E preko 700 km 4 150 50 2800 20 NE

 

JEDNOGODIŠNJI REZULTATI
Kategorija         Km      Br. letova  golubova goluba-ra Total km Lista %       “+- 5%”
F (mladi) >100 km 3 150 20 300 20 DA
G (godišnjak) >100 km 5 150 20 500 20 DA
H (stari) >300 km 6 150 20 1800 20 DA
I (duge pruge) >500 km 3 150 20 1800 20 DA

 

NAJBOLJI GOLUB U JEDNOJ GODINI
  Km      Br. letova  Golubo-va Golu-bara Total km Lista  %       “+- 5%” Br. golubova
KRATKE 100 – 400 5 150 20 750 20 DA 3
SREDNJE 300 – 600 4 150 20 1400 20 DA 3
DUGE > 500 3 150 20 1500 20 DA 3
ALL ROUND   6 150   1750 20 DA 3
  100 – 350 2 do 3 150 20   20 DA
300 – 600 2 do 3 150 20   20 DA
> 500 1 do 2 150 20 20 DA
MARATON > 800 2 150 20 1600 20 DA 3

Standard uvjeti:

Uvjet za dvogodišnji rezultat:

KM Minimum km U godini prije Olimpijade golubara golubova Lista % “+- 5%”
MUŽJACI >100 2500 >20% 20 150 20 DA
ŽENKE >100 2000 >20% 20 150 20 DA

Uvjet za jednogodišnji  rezultat  (mladi golub):

KM Min. km Br. Letova golubara golubova Lista % “+- 5%”
MUŽJACI >100 300 3 20 150 20 DA
ŽENKE >100 300 3 20 150 20 DA

Odgovori