Sastanak UO 03-04-2016

Sastanak Upravnog Odbora održat će se u Travniku dana 03.04.2016 sa početkom u 10 sati.

DNEVNI NRED

  1. Konačan raspored staza.
  2. Točan datum leta KUP i NACIONAL.
  3. Nagrađivanje.
  4. Prijevoz, ruta i konačna cijena.
  5. Razmatranje o ponudi za osnivanje Saveza na nivou BiH.
  6. Razno.

Prijedlog za dopunu dnevnog reda -Samir Lugonja klub Ćursija

  1. Puštanje golubova sa srednjih i dugih pruga da bude nedjeljom
  2. Ako je moguće da se golubovi zone Tuzla-Bijeljina puštaju odvojeno (pristajemo i da se njihovi puštaju stalno prvi). U 2015 godini Tuzla na 6.trci upakovala je 337 golubova a ove godine im se pridružuje i Bijeljina tako da će sami ispunjavati FCI uvjete.

Odgovori