Skupština 11-02-2017 u Travniku

Skupština će se održati dana 11.02.2018.g. u sali za sastanke općine Travnik sa početkom u 11h.

Molimo sve klubove koji plaćaju članarinu preko žiro računa da to urade prije održanja skupštine, a ostali klubovi i članovi koji imaju neizmirenih obveza prema savezu, treba da iste izmire na dan održavanja skupštine kod blagajnika saveza.


Odgovori