Skupština u Travniku 24-01-2016

Redovna Skupština UKUGPuBiH 24.01.2016.g. u Travniku  sa početkom u 10 sati.

Dnevni red:
1. Izvješće predsjednika i tajnika o radu UKUGP u BiH
2. Financijsko izvješće
3. Izvješće predsjednika STK- Gorana Perića (Takmičenje u 2015.g. i Savezna izlozba na Državnom i FCI nivou)
4. Prijem novih Klubova
5. Izmjene i dopune statuta UKUGP u BiH
6. Izvješće sa sastanka takmičarskih komisija u Zenici i plan takmičenja u 2016.g.
7. Izbor predsjednika UKUGP u BiH
8. Izbor predsjednika STK (Goran Perić podnosi ostavku zbog privatnih obaveza)
9. Prijedlozi Sarajevske Zone o tekućim problemima vezanim za UKUGP u BiH
10. Prijedlozi Kluba Maraton
11. Razno
Napomena: Prilikom prijema novih Klubova isti su duzni dostaviti tajniku UKUGP u BiH ovjerenu kopiju rješenja o osnivanju kluba. Kako bi mogli ravnopravno učestvovati u radu skupštine novi Klubovi su duzni uplatiti članarinu kod tajnika za 2016.g.

Zbog ograničenog roka korištenja sale, molim sve predstavnike klubova da se drže dnevnog reda.


Odgovori