Verifikacija rezultata za 2018 godinu

  1. Verifikacija rezultata je u Travniku 30.09.2018 godine sa početkom u 10:00 sati.
  2. Na sastanak su pozvani svi predsjednici klubskih takmičarskih komisija
  3. Dogovoriti detalje o  izradi godišnjaka

Odgovori