Verifikacija rezultata za 2019 godinu

Verifikacija rezultata je u Travniku (sala općine) 06.10.2019 godine sa početkom u 10:00 sati.

Na sastanak su pozvani svi predsjednici klubskih takmičarskih komisija


Odgovori