Zapisnik sa redovne Skupštine UKUGP u BIH 22.01.2022.

                                                                                                                UKUGP u BiH

Hifzi Bjelevca Br. 64/5

Sarajevo

 

Zapisnik sa redovne Skupštine UKUGP u BIH

 • Utvrđivanje kvoruma: od ukupno 34 kluba koji su članovi Udruženja prisutni su delegati 21 kluba te time konstatiramo da imamo kvorum potreban za održavanje Skupštine UKUGP u BIH.
 • Izabrani ovjeritelji zapisnika su Siniša Marjanović i Alija Lokvančić
 • Prijedlozi za dopunu dnevnog reda:

1.-Klub Novi Travnik predlaže da Udruženje kupi čipove od zastupnika kako bi članovi iste mogli stalno imati na stanju te da u toku takmičenja nemože doći do nestašice istih.

2.-Sudijski odbor predlaže da se razmotri organiziranje edukacije za članove Udruženja koji žele stažirati za zvanje sudije.

3.-Klub Ćursija predlaže da se u T.P regulira dali 1 takmičar može podijeliti svoje golubove ili ih prijaviti na drugo ime te na taj način takmičiti u dvije različite zone.

4.-Predsjednik Udruženja predlaže zakup prostorija od Općine Ilidža za skladištenje imovine Udruženja i dokupljivanje 100 kaveza za potrebe izložbi Udruženja kao i osiguranje u slučaju krađe te imovine.

5.-Predsjednik Stručnog odbora predlaže da se imenuju nova 2 člana iz razloga što je jedan otišao za Njemačku (Krešimir Han) a drugi je u nemogućnosti obavljati zadaće Str. Odbora zbog privatnih obaveza (Nenad Mitrović).

6.-Povećanje kazne sa 30 na 50 KM za ne dolazak delegata na Skupštinu, Upravni odbor i Verifikaciju rezultata.

7.-Predstavnici Sarajevske Zone predlažu razmatranje izricanja sankcija Petru Saviću zbog izazivanja međunacionalne netrepeljivosti i mržnje.

8.-Predsjedenik Skupštine predlaže donošenje odluke kojom bi se ubuduće svaki prijedlog od bilo koga uklonio sa dnevnog reda Skupštine ukoliko na samoj Skupštini nema nikoga od predstavnika predlagča prijedloga. Razlog donošenja takve odluke je česta pojava prijedloga koji nije u potpunosti jasan te ako nema predlagča da pojasni prijedlog sama diskusija i usvajanje ili odbijanje istog je besmisleno.

9.Smanjivanje duzine srednjih staza za 10% u sezoni 2022.g.

-Dopuna dnevnog reda se usvaja jednoglasno

10. Izvješće Predsjednika UKUGP u BiH se usvaja jednoglasno

Izvješće blagajnika se usvaja sa 27 za i 1 suzdržanim glasom

11.Izvješće Predsjednika Takmičarske komisije UKUGP u BiH se usvaja jednoglasno

Izvješće po komisijama (stručni odbor) se usvaja jednoglasno

12. Odlazak na Olimpijadu 14.08.2022.g. u Rumuniji i u 2 mjesecu ove godine u Mađarsku će se pokušati organizirati. Svi dogovori oko odlaska će se odraditi u koordinaciji sa Predsjednikom i Stručnim odborom UKUGP u BiH.

Jednoglasno usvojeno

Molba!

Molimo naslov za ponovni prijem u.g. “KLUB UZGAJIVACA GOLUBOVA PISMONOSA TUZLA” Tuzla.
U toku su izmjene Statuta,  rukovodstva i ostalih tijela.
Okoncanjem postupka kopije istih ce biti proslijedjene na adresu Udruzenja.
Unaprijed hvala.

Ahmetovic Mirsad

Jednoglasno se donosi odluka da svi novi klubovi koji do 01.05 uspiju završiti registraciju i preko računa banke uplate članarinu od 100 KM primaju su u UKUGP u BiH.

 1. Da klubovi dostavljaju prijavne liste u zonu u kojoj se takmiče a onda ta zona da salje predsjedniku STK. – Usvojeno jednoglasno
 2. Ograničava se minimalan broj od 20 golubara i 150 golubova za KUP i Nacional ispod kojeg se neće organizirat prevoz od strane UKUGP u BiH.

Jednoglasno usvojeno

 1. Prijedlog da UKUGP u BiH svake godine leti memorijalni let Srebrenica u dogovoru sa predlagačem povlači se sa dnevnog reda.
 2. Uz račun kao dokaz dolaska na mjesto puštanja a koji se uzima nakon što golubovi budu pušteni organizator leta (pratilac)je dužan da obavezno snimi koordinate mjesta puštanja golubova prije samog puštanja.

Jednoglasno usvojeno.

14.Nagrađivanje mladih takmičara do 25 god. na način da se nagrađuju 3 takmičara sa najvišim brojem plasmana (u slučaju istog broja plasmana odlučuju bodovi ) sa 3 pehara za 1, 2 i 3 mjesto kako na stare tako i na mlade golubove.

Usvojeno jednoglasno

 1. Da bude jedan grad jedna zona. Ovaj prijedlog se u dogovoru sa predlagačem povlači sa dnevnog reda.
 2. U slučaju nezgode kod pripreme za puštanje ili neplaniranog otvaranja kaveza u kojima se nalaze golubovi na redovnoj stazi pratilac je dužan u roku od 3 min da otvori sve preostale kaveze i pusti sve golubove.

Jednoglasno usvojeno

17. Kamion kojim se vrši prevoz golubova se smatra jednim a prikolica koju vuče taj kamion drugim prevoznim sredstvom. Svi golubovi koji se nalaze u jednom od tih prevoznih sredstava se puštaju zajedno osim u slučaju ako je let otkazan iz opravdanih razloga i tada se golubovi mogu puštati u dogovoru sa koordinatorima zona odvojeno bez obzira što se nalaze u istom prevoznom sredstvu.

Usvojeno sa 27 za i 1 protiv

18.  50% staza se po svakoj kategoriji se mora izletit da bi se moglo nagrađivat na nivou UKUGP u BiH.

Jednoglasno usvojeno

19. Da se donese odluka da svaki klub mora imat zavedeno koje prstenove je zaduzio takmičar tog kluba. Ovaj prijedlog se u dogovoru sa predlagačem povlači sa dnevnog reda.

 1. Donit odluku da se na kratke staze diska golub koji dodje 15 min prije ostalih golubova ako je brzina preko 1200m/min. Izuzetak su teške trke ispod ove brzine. Ovaj prijedlog se u dogovoru sa predlagačem povlači sa dnevnog reda.
 2. Predlog da 20 takmičara iz jednog kluba sa min 150 golubova može samostalno takmičit u UKUGP u BiH.

Ovaj prijedlog se u dogovoru sa predlagačem povlači sa dnevnog reda.

22.  Promjena nagrađivanja na nivou Udruženja. (detaljno pojašnjenje na samoj Skupštini). Ovaj prijedlog skupština stavlja u nadležnost Takmičarskog odbora koji treba prijedlog dostaviti na prvi Upravni odbor koji će isti usvojit ili odbacit.

Jednoglasno usvojeno

23. Mogućnost preklapanja staza prema Udruženju,letit po FCI ali na 33% samo prema državnom prvenstvu. Ovaj član T.P će se prepisati od Hrvatskog Saveza i na prvom upravnom odboru pročitati i detaljno pojasniti.

Jednoglasno usvojeno.

24. Da se tacno definise ko mora platit godisnjak  kako se placa godisnjak mislim jel preko racuna saveza ili moze kesom i do kojeg termina mora bit zavrsen godisnjak i do kada mora bit uplacen i koje su sankcije za onog ko ne uplati .

Skupština donosi odluku da se godišnjak mora uplatiti najkasnije do 01.08 tekuće godine na račun Udruženja, ko ne uplati taj automatski dobija zabranu takmičenja u sljedećoj sezoni. Godišnjak se mora završiti do redovne Skupštine Udruženja koja se održava do kraja prvog mjeseca sljedeće godine. Usvojeno sa 22 za , 1 protiv i 5 suzdržanih

25. Da se odredi datum za odrzavanje izlozbe.

Jednoglasno se donosi odluka da se izložba golubova Udruženja održava u prvom vikendu u 12 mjesecu. Izuzetak su ovako teške situacije poput pandemije korone.

26. Da se odredi datum do kad se tacno moraju podjelit prstenovi.

Jednoglasno se donosi odluka da se postavi obavijest na stranicu Udruženja kada prstenovi stignu i da svi koji žele na svoj trošak putem pošte mogu zatražiti da im se isti dostave ili ih mogu preuzeti na Skupštini. Ukoliko ih ne preuzmu osobno onda im se opet mogu poslati poštom na njihov teret.

27. Da se izmjeni TP i da se napravi kao kod ostalih okolnih saveza da imamo preklapanje staza i da se moze birat najbolji rezultati sa tih staza znaci uzima se najbolji rezultat ( ne prvih 5 kratke i to je to ). Da bude kao sto moze po pravilniku FCI.

Već usvojeno po prijedlogu Sarajevske zone

28. Da se donese odluka od strane Skupštine da prema Udruženju može letit jedan klub sa 33% plasmana.

Prijedlog se ne usvaja sa 24 protiv 2 za i 2 suzdržana

29. Da Kup i Nacional ide posebno Sjeverna a posebno Južna grupacija.

Ovaj je prijedlog već prije usvojen i u nagrađivanju se već prakticira posebno nagrađivanje.

30. Da se zona Banja Luka po geografskoj položaju pripoji Južnoj grupaciji.

Ovaj prijedlog se odbija sa 18 protiv, 4 za i 6 suzdržanih.

31. Prijedlog izmjena i dopune TP, a vezano za tkz. državno prvenstvo. Uvesti preklapanje staza K-S,S-D,u cilju veće konkurentnosti i kvalitete takmičenja.

Inicijativu zajednički predlažu klubovi:Šićki 96 i Zmaj od Bosne.

Već usvojeno po prijedlogu Sarajevske zone

32. Stručni odbor ,inicira pomoć u organizaciji takmičenja za Bihaćku regiju,jedinu preostalu u Savezu BiH,koja nema organizovano takmičenje.Pomoć bi se odnosila na edukacijsku,organizacijsku,materijalnu i svaku drugu potrebnu kako bi se u što skorije vrijeme klubovi i takmičari iz tog dijela BiH priključili takmičenju.

Ispred Stručnog Odbora,molim Vas,da ovu našu inicijativu stavite kao tačku dnevnog reda.

S poštovanjem!

Enes Arapović .

Skupština jednoglasno donosi odluku kojom se dozvoljava gosp. Enesu Arapoviću da im ispred stručnog odbora pomogne u organiziranju aukcije kako bi ostvarili dodatna financijska sredstva.

33. Pošto je poskupila cijena hostinga za našu web stranicu  predlažem da se cijena vođenja web stranice poveća za 50 KM to jest da 650KM

Goran Perić

Prijedlog se usvaja jednoglasno

34. Izmjena takmicarskog pravilnika

Član 2

Klubska takmicarska komisija predaje spisak takmicara predsedniku zonske takmicarske komisije ZTK a on salje predsedniku savezne takmicarske komisije STK . Razlog izmjene T.P. da bi predsednik Z.T.K. imao uvid koliko je koji klub prijavio takmicara i imao spisak prijavljenih golubova.

Već usvojeno po prijedlogu Sarajevske zone

35. Dopuna T.P.  Član 6

da se uz vec zonsku listu prema savezu od 33 posto dozvoli dozvoli formiranje regija (koju bi činile zone ) prizna regiska lista od 33 posto. Uslov za registu listu da bude isti kao prema fci stim da bi obracun bio 33 posto umjesto 20 posto po fci.

Ovaj prijedlog se jednoglasno odbija

36. Dopuna T.P. Clan 8

Kup, nacional i zonsko takmičenje prevoznik je duzan da organizuje sve dok ima uslov minimalno 10 takmičara i 100 golubova.

Ovaj prijedlog je već definiran po prijedlogu Sarajevske zone

37. Predlog da članarina kluba prema UKUGP U BH se izvrsi uplata do 31.12 tekuce godine za narednu godinu. Gdje bi članarina važila za tekucu godinu od 1.1 do 31.12. Razlog promjene placanja članarine da se izbjegne formiranje zona sa klubovima a oni jednostavno ne uplate clanarinu u predvidjenom roku.

Nenad Mitrović

Skupština nakon rasprave jednoglasno donosi odluku da se članarina plati do 01.03 tekuće godine.

Po prijedlozima za dopunu dnevnog reda Skupština donosi sljedeće odluke:

 1. Ostavlja se u obavezu Predsjedniku Udruženja da iskomunicira sa zastupnikom Taurisa Draženkom Perićem mogućnost uzimanja čipova i o tome izvjesti U.Odbor koji će donijeti konačnu odluku

Jednoglasno usvojeno

 1. Svi klubovi na sljedeći U.Odbor da dostave spisak zainteresiranih članova za edukaciju za sudije i U.Odbor će donit konačnu odluku.

Jednoglasno usvojeno

 1. 1 golubarnik, 1 koordinata i iz tog golubarnika se može takmičiti samo u jednoj zoni.

Jednoglasno usvojeno.

 1. Predsjednik Udruženja se obaveziva da provjeri visinu zakupa i osiguranja te visinu iznosa dostavi na razmatranje prvom U.Odboru koji će donit konačnu odluku.

Jednoglasno usvojeno

 1. Svi klubovi da dostave na prvi U.Odbor imena zainteresiranih za članove stručnog odbora te će U.Odbor donit odluku o izboru.

Jednoglasno usvojeno

 1. Povećanje kazne za ne dolazak na sastanke Skupštine, U. Odbora i na Verifikaciju rezultata se prihvaća sa povećanjem na 50 KM.

Jednoglasno usvojeno

 1. Po prijedlogu predstavnika Sarajevske Zone na ponašanje gosp. Petra Savića otvorena je rasprava te se nakon opširne diskusije donosi odluka da istog treba primjereno sankcionisat.   Enes Kovačević iz Tuzle predlaze sankciju zabrane takmičenja u organizaciji UKUGP u BiH na jednu sezonu a za 2022.g. gosp.Petru Saviću kao članu UKUGP u BiH zbog izazivanja i širenja međunacionalne netrepeljivosti i mržnje svojim postovima na fejsbuk profilu te komentiranjem na pojedinim objavama kako članova tako i  UKUGP u BiH koji tim načinom ponašanja i postupanja izaziva i nanosi stetu kako ugledu pojedinaca tako i ugledu kompletnog Udruženja.  Ova odluka će se obrazloženjem biti ispisana i poslana gosp. Petru Saviću od strane predsjednika Skupštine UKUGP u BiH.

Nakon duže rasprave prilikom koje su izlagana sva dostupna saznanja o  istupima Skupština donosi jednoglasnu odluku o zabrani takmičenja na nivou UKUGP u BiH a u trajanju od jedne godine i to za sezonu 2022.g. te smatra da je kazna primjerena za počinjene prekršaje.

8. Jednoglasno se usvaja prijedlog Preds. Skupštine da se odbaci svaki prijedlog za raspravu na Skupštini ukoliko nema nikoga iz redova predlagača.

9. Jednoglasno se donosi odluka o smanjivanje duzine srednjih staza za 10% samo u sezoni 2022.g. radi vanredne situacije oko korone i nemogućnosti izlaska iz BiH. Ova odluka važi samo za 2022.g.

 1. Za nedolazak na Skupštinu kažnjavaju se sljedeći klubovi sa 30 KM koje su dužni uplatit na račun UKUGP u BiH do 01.04 2022.g. kako im se nebi primjenjivala odluka o zabrani takmičenja u sezoni za 2022.g.:

-Plavo nebo Mrkonjić Grad

-Donji Vakuf

-Vlašić Turbe

-Semberija Bijeljina

-Modran Bijeljina

-Dobar Let Čapljina

-Maraton Novi Travnik

-Modrič Čapljina

-Semberija Centar

-Takmičar Bugojno

-Poštar Bijeljina

-Turbe

-Derbi Nova Bila

 

Ovjeritelji zapisnika:

 1. ______________                                                                                             __________________
 2. ______________

Predsjednik Skupštine

 

Sarajevo, Ilidza 22.01.2022.g.


Odgovori