Zapisnik sa skupštine 11.02.2024.

Skupština UKUGP-BiH

Radna

Skupština je održana dana 11.02.2024.g. u sali za sastanke Općine Travnik sa početkom u 11h.

                                  Dnevni red:

Skupština je počela sa radom u 11 h i prisutni su bili delegati 29 klubova od ukupno 32 kluba i to:

 1. Paloma Zenica-1
 2. Alfa Vitez – 1
 3. Derby Nova Bila- 1
 4. Sekcija pismonoša Sarajevo – 2
 5. Igman – 2
 6. Sekcija Zlatni Golub Visoko- 2
 7. Letač Sarajevo – 2
 8. Vitez – 1
 9. Ćursija Travnik – 2
 10. Jajce – 2
 11. Plavo Nebo Mrk. Grad- 2
 12. Donji Vakuf – 2
 13. Bugojno – 2
 14. Vlašić Turbe – 1
 15. Modran Bijeljina – 1
 16. Zmaj od Bosne – 2
 17. SD Tuzla – 1
 18. Dobar let – 2
 19. Teslini Darovi B.Luka – 2
 20. Golub Prijedor – 2
 21. Modrič Čapljina – 2
 22. Semberija Centar -1
 23. Kalin Bugojno -2
 24. Poštar Bijeljina -1
 25. Turbe – 1
 26. Maestro Tuzla -1
 27. Sava Orašje – 1
 28. Travnik- 1
 29. Šimler Tuzla -2

Od mogućih 64 prisutno je bilo 45 delegata.

Za ovjeritelje zapisnika biraju se Mirza Karamović i Goran Perić

 1. Dopuna dnevnog reda. Dnevni red se dopunja tačkom „ Viber grupa „
 2. Izvješće predsjednika UKUGP-BiH.—Jednoglasno usvojeno
 3. Izvješće sekretara- Nije imao ništa za reći obzirom da je predsjednik sve iznio
 4. Financijsko izvješće- Blagajnik.— Jednoglasno usvojeno
 5. Izvješće Preds.Takm. Komisije UKUGP-BiH.—Jednoglasno usvojeno
 6. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na rad Udruženja te je na Skupštini dao usmenim putem potvrdno mišljenje na usvajanje izvješća o radu Udruženja.
 7. Ostali odbori Udruženja nisu imali potrebu da zasjedaju jer nije bilo nikakvih pitanja iz njihove domene koji bi se trebali rješavati.
 8. Prijem novih klubova i njihovih članova.— Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj (sekcija pismonoše) je podnijelo zahtjev za prijem u članstvo u UKUGP u BiH te je isto jednoglasno primljeno.
 1. Izmjene i dopune takmičarskog pravilnika

—Prijedlozi Sarajevske Zone

 1. Da se vrati za Državno prvenstvo prve dvije duge umjesto prijašnjih 3 koje je neki takmičar letio a ko hoće da leti tri neka ih leti za FCI. – Usvojeno sa 32 za , 1 protiv i 12 suzdržanih glasova
 2. Da svaka zona mora nabavit program za elektronske satove koji direkt povlači podatke a ne da se isti ručno prepisuju sa listi.—Jednoglasno usvojeno
 3. Da se izradi program za obračun standard golubova. –Jednoglasno usvojeno
 4. Da se odredi zadnja staza za Nacional kao jedna staza za sve takmičare UKUGP u BiH gdje najkraći takmičar mora biti 700km uz 5% odstupanja. Nagrađivanje ostaje po grupacijama. Poželjno je vidit i sa ostalim Savezima u okruženju da se uključe te na taj način da imamo ujedno i Internacionalni let (Hrvatska,Srbija, Albanija,C.Gora itd.) – Usvojeno sa 37 za i 8 suzdržanih glasova
 5. Predlog da Udruženje plaća jedan KUP je modificirano na način da če Južna Grupacija kao većinska po broju klubova i članova dobiti 2500KM a Sjeverna Grupacija (Bijeljina i Tuzla) kao manja dobiti 1500KM od Udruženja za organizaciju KUP leta .— Usvojeno sa 37 za, 1 protiv i 7 suzdržanih glasova
 1. Da se kupi svake godine dio plastičnih okvirova za kartone golubova koji se postavljaju na kaveze prilikom održavanja izložbe UKUGP u BiH.—Jednoglasno usvojeno
 1. Da se vrati „“Majstorstvo „“ na „“ Sve staze ukupno „“ jer nema smisla da da majstorstvo ima 2 i 3 mjesto.—Jednoglasno usvojeno
 1. Odlazak bivšeg Predsjednika Adnana Jahića na Izložbu Hrvatskog Saveza gdje je otišao nepozvan te time oštetio UKUGP u BiH za 350KM.—Jednoglasno se donosi odluka da Adnan Jahić treba vratiti 300KM za nastale putne troškove dok se iznos od 50KM od kojih je kupljen poklon za HR. Savez ostavlja na teret Udruženja.

9.—Iznos od 700Km koji su ostali kod Adnana Jahića se moraju vratiti u blagajnu nakon što se od njih izmire potraživanja na poreznoj službi (Razlika koja ostane se vraća u blagajnu).—Jednoglasno usvojeno

 1. Sve kategorije za FCI se ubuduće nagrađuju samo sa diplomama i medaljama. Jednoglasno usvojeno
 2. Redovni prstenovi se podižu sa dosadašnjih 0,50KM na 0.60KM a Rezerva na 1Km po komadu. –Jednoglasno usvojeno

Prijedlog Tuzlanske Zone

 1. Da se odvoji nagrađivanje na Sjevernu i Južnu grupaciju na svim kategorijama u starim i u mladim golubovima te za Kup i Nacional. – prijedlog je odbijen sa 34 glasa protiv, 3 za i 8 suzdržanih
 2. Da Kup i Nacional idu na jednu listu i da jednu od ovih staza mjesto puštanja određiva Južna a jednu Sjeverna grupacija.  Prijedlog se odbija sa 34 glasa protiv, 3 za i 8 suzdržanih.

Prijedlog kluba Vitez-Goran Perić

 1. Da u planu leta ne pišemo po 5-6 rezervnih mjesta nego da u slučaju izmjene samo o tome obavijestimo Predsjednika Takm. Komisije 24h prije pakovanja i istu obavijest objavimo u Viber grupu.- Usvojeno sa 34 za , 1 protiv i 10 suzdržana glasa

Prijedlog kluba Semberija centar iz Bijeljine

 1. Pravilnik o transportu golubova na 24 i više od 24h. – pojašnjeno da po FCI pravilima na 1m2 ide 35 kom golubova na dužinu transporta od 24h i 29 kom gol na više od 24h. —Od strane predlagača prihvaćeno bez potrebe za glasovanjem.

Prijedlozi Banjalučke zone

Obzirom da su u već ranijim raspravama vec riješeni predlagač Ognjen Kuruzović povlači svoje prijedloge sa dnevnog reda.

Prijedlozi kluba Igman

-U prijašnjoj raspravi prijedlozi vec obradjeni i riješeni te Kemal Šabić kao predstavnik kluba Igman povlači prijedloge sa dnevnog reda.

Prijedlozi Posavske zone

 1. Prijedlog za udruživanje dvije ili više zona u zajednički transport. Da se dozvoli u zajedničkom transportu puštanje golubova zajedno ili odvojeno prema potrebi učesnika leta zbog različiti geografskih položaja.

Dogovor oko posebnog puštanja mora se najaviti 24h prije pakovanja Predsj. Takm. komisije i u Viber grupu a pratilac u tom slučaju upisuje u zapisnik vremena puštanja i vodi računa o ispravnom puštanju svake zone.—Usvojeno sa 34 za , 0 protiv i 11 suzdržanih pod uvjetom da se puštanje vrši sa istog mjesta.

Prijedlog Neretvanske zone

 • Da se u kategoriju Srednjih staza priznaju

2 Vel. Kladuše i 2 duže staze tako da bi sa ove 4 staze ispoštovali normu od 1200km za srednje staze.—Usvojeno jednoglasno pod uvjetima da se ove 2 staze nesmiju uzimati u all round i važe samo u 2024.g. i samo za Neretvansku zonu.

Prijedlog Lašvanske zone se jednoglasno odbija iz razloga što nitko od predlagača nije bio prisutan na Skupštini.

Prijedlozi kluba Poštar Bijeljina

-Skupština UKUGP u BiH je upoznata sa problemom oko ispisnice za člana kluba Poštar Bijeljina te je istima pojašnjeno da u takmičarskom pravilniku postoji član koji kaže ako neki klub u svoje članstvo primi nekoga ko nije iz prethodnog kluba donio ispisnicu onda taj klub prihvata sve nastale troskove tog člana u prijašnjem klubu.  Obe strane su upućene da problem oko ispisa iz kluba rješe međusobno.—Jednoglasno usvojeno

Dopuna dnevnog reda –Enes Mustačević

U viber grupu Udruženja svaku član koji se bude nedolično ponašao će biti odstranjen iz iste od strane administratora grupe.—Jednoglasno usvojeno

Mirza Karamović

–Kup let mladih predlaže da se održi u sklopu leta „Grand Prix“ Sarajevske zone.

Udruženje plaća po 3 pehara za Južnu i 3 za Sjevernu grupaciju.—Ovo treba definirati na viber grupi i šta se odluči prihvaća se jednoglasno

KUP i NACIONAL

-KUP svaka grupacija samostalno dogovara i organizira

-Nacional   21.07.2024.g.?????? Usti na Labi na prijedlog Sarajevske Zone kao prijevoznika i ova staza je ujedno i maraton staza.—Jednoglasno usvojeno

Izložba UKUGP u BiH

Prva dva tjedna u 12 mjesecu u Sarajevu, s tim da se svi u rukovodstvu Udruženja trebaju aktivno stavit na raspolaganje i pomoć u organizaciji.   -Jednoglasno usvojeno

 

Ovjeritelji zapisnika

1.________________

2.________________                                                                       ____________________

Preds. Skupštine:  VladoRašić


Odgovori