Kup BiH 09.07.2017 Skalica SK

  • Sarajevo pakira od 20:00 do 22:00
  • Kamion u Travnik dolazi do 23:30
  • U Doboj (benzinska crpka) dolazi oko 1:00 – 1:30

Takmičari koji pakiraju više od 5 golubova, za kup se boduje prvih 5 na listi a svi se boduju za  prugu  koja je prijavljena po planu leta.


Odgovori