Raspored pakovanje za nacional

Pakovanje za nacional 2017 Kolarovice (SK) je u petak 21.07.2017 po rasporedu:

  • Kamion iz Sarajeva kreće  do 22:00
  • U Vitezu je do 23:30
  • Travnik u 24:00
  • U Doboju  je od 1:30 do 2:00
  • Takmičari koji pakiraju više od 5 golubova, za nacional se boduje prvih 5 na listi a svi se boduju za  prugu  koja je prijavljena po planu leta.
  • Puštanje je u nedjelju 23.07.2017

Odgovori