Nabava vakcina za 2019 godinu

OBAVIJEST

Svi klubovi dužni su da do UO u Zenici 03.02.2019.godine dostave potreban broj vakcina.


Odgovori