Obavijest predsjednika o Vanrednoj Skupštini

Udruženje klubova uzgajivača golubova pismonoša u  BIH                                                    Poštovani,

Na sastanku upravnog odbora u Travniku 02.10.2011  godine na verifikaciji rezultata nadpolovičnom većinom prisutnih (11 glasova za i 3 protiv) donešena je odluka da se takmičarski pravilnik mora poštovati. Tako da su nepravilnosti koje su se desile tokom takmičenja u 2011. i na koje je predsjednik STK ukazao sankcionisane nadpolovičnom većinom i usvojen je prijedlog da se određene trke diskvalifikuju. O tim nepravilnostima već ste upoznati.

Pošto se Lašvanska zona nije slagala sa odlukama Upravnog odbora tražila je od predsjedništva da sazove vanrednu skupštinu. U dopisu za sazivanje vandredne skupštine bilo je šest(6) klubova potpisnika, tj. Lašvanska zona i zona Istok-Zapad. Vandredna skupština je zakazana u Vogošći 23.10.2011.godine u 11 časova u prostorijama opštine Vogošća. Predsjednik i članovi predsjedništva, sekretar  i blagajnik su se odazvali skupštini ali ukupan broj članova koji se odazvao nije bio dovoljan da bi se održala vandredna skupština i da bi se razmatralo o žalbi Lašvanske zone i zone Istok-Zapad.

Kako skupština nije održana smatram da je odluka Upravnog odbora mjerodavna i da ostaje na snazi.

 

Predsjednik:

Enes Mustačević

Comments are closed.