Obavijest za nabavku vakcina

Klubovi koji ne uzmu vakcinu min. 50% od naručenog broja prstenova neće moći pakovati golubove preko granice, takodje na KUP i NACIONAL.
Vakcina bi mogla biti po cijeni cca 0,50 KM po golubu ako naručimo odredjenu količinu.

Odgovori