Zapisnik sa UO 25-3-2018

ZAPISNIK SA UPRAVNOG ODBORA ODRŽANOG 25.03.2018. U TRAVNIKU
Upravom odboru prisustvovalo 38 delegata.

DNEVNI RED:

 • Izbor predsjednika TK
 • Izbor stručnog odbora
 • Usvajanje plana leta za KUP i Nacional
 • Razno

Rasprava:

 • Almir Gradišić povukao ostavku do kraja godine na zamolbu prisutnih delegata. (odobreno mu 10 litara goriva na 100 kilometara kada obavlja neku kontrolu i sl )
 • Za stručni odbor izabrani :
  Adnan Jahić
  Goran Perić
  Jaslar Želimir

Stručni odbor ukoliko nešto obavlja za potrebe Saveza u dogovoru sa Predsjednikom plaćaju im se troškovi.

 • Datumi za KUP I NACIONAL :
  KUP –let SKALICA ( Slovačka) – 01.07.2018 god
  NACIONAL- let SKALICA ( Slovačka) – 15.07.2018 god
  KUP l i NACIONAL finansira Savez
 • Razno :
  Predsjednik TK obavezno trazio da uz prijavne liste bude napisano ko je Predsjednik Zone,Predsjednik TK zone, plan leta i mjesto pakovanja zone.
  Blagajniku Samiru Lugonji odobrena sredstva u visini 400 km za kupnju GPS
  Pravilnik za odrzavanje savezne izlozbe :
  Mirza Karamović dobio zaduzenje da prepravi Hrvatski pravilnik za odrzavanje izložbe
  Pravilnik o izložbi nakon prerade Mirza salje stručnom odboru na pregled a zvanicno se potvrdjuje na UO najkasnije na verifikaciji rezultata. I naravno kad ga pregledaju nek se pošalje Goranu Pericu da ga objavi
  Napravit prijedloge za Disciplinski Pravilnik do sledećeg UO i tad ga usvojit
  Vakcine :Do 01.04.2018 god javit Sekretaru koliko koji klub hoce uzet vakcina

Odgovori