Obavjest iz FAVV Belgija

Dear Sir,

We are very sorry to inform you that we received the mail below from FAVV Belgium.
In this mail, FAVV informs the KBDB that no pigeons from Bosnia & Herzegovina, Russia, Serbia and Ukraine can be transported in UE.
This also means that  FAVV does not allow us to accept your pigeons in the Olympiad in Brussels.
Once again, we are sorry for this very bad information, totally beyond our control.

Geert Philips

Prijevod poruke:

Dragi gospodine,

Veoma nam je žao da vas obavijestimo da smo primili mail iz FAVV Belgija
U ovom mailu, FAVV informiše KBDB da golubovi iz Bosne i Hercegovine, Rusije, Srbije i Ukrajine  ne mogu biti transportovani u UE.
Ovo također znači da FAVV ne dozvoljava nama da prihvatimo vaše golubove u olimpijadi u Briselu.
Još jednom, žao nam je zbog ove jako loše informacije, koja je totalno van naše kontrole.

Geert Philips

 


Odgovori