Odbori Saveza

Na Skupštini  Saveza održanoj u Travniku 24.02.2008  imenovani su članovi dvaju odbora i to: ocjenjivačkog i stručnog odbora. Kao članovi Ocjenjivačkog odbora imenovani su:

1.   OGNJEN KURUZOVIĆ
2.  DUŠAN MILIČEVIĆ
3.  HAMDIJA OTUZBIR

 U stručni odbor imenovani su:

  1. SELVEDIN LUGONJA
  2. AMIR DŽINIĆ
  3. ZDRAVKO NIKOLIĆ

Statutom Saveza su određeni zadaci pomenutih odbora.

Comments are closed.