SKUPŠTINA UDRUŽENJA 09.01.2011

Održana u Travniku 09.01.2011. godine sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.     Izvještaj o radu predsjedništva za 2010 godinu
2.     Izvještaj po komisijama
3.     Finansijski izvještaj
4.     Izbor predsjednika TK
5.     Rasprava i usvajanje, izmjene i dopune TP po FCI
6.     Dodjela pehara i zahvalnica
7.     Podjela prstenova i godišnjaka
8.     Razno ( prijem novih klubova, izbor blagajnika, itd).
 

Skupštini prisustvuje 25 klubova, odnosno 49 predstavnika što je dovoljan kvorum za usvajanje dnevnog reda.

Na zahtjev Lašvanske zone prije usvajanja dnevnog reda, trebalo je da se glasa povjerenje Predsjedništvu.Glasano je; 23 glasa su za ostanak predsjedništva,

21 glas protiv i 5 suzdržanih.

Prva tačka dnevnog reda usvojena je sa 32 glasa, 5 protiv i ostali suzdržani.

Druga tačka je usvojena jednoglasno, odnosno Nadzorni odbor prihvata izvještaj blagajnika.

Treća tačka dnevnog reda je usvojena sa 34 glasa za, 1 glas protiv i ostali suzdržani sa napomenom da blagajnik što prije napravi novi finansijski izvještaj sa kolonama prihodi, rashodi i bilans stanja.

Četvrta tačka dnevnog reda je da Admir Konjić ostaje predsjednik TK Saveza sa 30 glasova za i 19 glasova protiv ( mandat traje do sljedećeg izbora predsjedništva).

Peta tačka dnevnog reda FCI pravilnik ( njegova primjena i usvajanje), usvojen je jednoglasno sa dopunama i to;

U slučaju nedostatka članova ili golubova u jednoj zoni ( zona- po FCI pravilniku) da se priključi drugoj najbližoj zoni ( zona mora prihvatiti priključenje slabije zone) usvojeno jednoglasno.

Prestaju da postoje grupacije Sjever i Jug i takmiče se svi na nivou Saveza po pravilima FCI te se tako i nagrađuju.Usvojeno sa 27 za, 13 protiv i ostali suzdržani.

Šesta tačka i sedma tačka izvršene u cijelosti.

Tačka razno;

Kup let i Nacional let na nivou Saveza ( usvojeno da bude u rasponu između 9 i 11 trke na nivou svih planova leta u Savezu tako da bi svima odgovaralo ako se uzme u obzir da zone u prosjeku startaju sa takmičenjem početkom maja).

Sa Kup i Nacional leta pravi se zajednička lista koja je ujedno i za nagrađivanje, a svaka zona ( zona – po pravilniku FCI) iz te liste uzima sebi rezultate za duge ili srednje staze zavisno od pravilnika FCI-a.

Primljena su dva nova kluba i to,

« Semberija» Dvorovi i

« Pismonoša» Tuzla.

Kup i Nacional imaju pravo takmičiti svi članovi klubova koji su izmirili obaveze u svom klubu, a klub izmirio obaveze Savezu, bez obzira da li je član učestvovao u takmičenjima do tada.

P.S. Savez, odnosno rukovodstvo Saveza se izvinjava zoni istok – zapad odnosno klubovima Slavija i Memli strana zbog neažurnosti i neblagovremenog objavljivanja njihovih rezultata u godišnjaku.U nadi da ćete prihvatiti naše izvinjenje srdačno Vas pozdravljamo.

Sekretar UKUGPBiH

Mirza Uzejrović

Comments are closed.