VANREDNA SKUPŠTINA 20.03.2011

Sastanak UKUGPBiH u Travniku održan 20.03.2011.godine

 

Sastanku prisustvuje 21 klub ( od mogućih 31) , odnosno 47 delegata klubova što je nadpolovična većina glasačkog tijela.

Nakon kraće rasprave usvaja se:

–          Kratke staze- takmičenje na državnom nivou pet kratkih staza zbira minimalno 750 km,

–          Srednje staze- takmičenje na državnom nivou četiri srednje staze od 250-600 km zbira minimalno 1200 km,

–          Duge staze- takmičenje na državnom nivou dvije staze preko 500 km zbira minimalno 1000 km,

–          Obračun lista po srednjoj udaljenosti od 33% po koeficijentu.

–          Za državno prvenstvo bira se iz kategorije all round 6 plasmana minimalno 1500 km

Od čega 2-3 plasmana na kratke staze,

                2-3 plasmana na srednje staze,

                1-2 plasmana na duge staze.

Ovaj prijedlog usvojen sa 46 glasova za i jedan glas suzdržan.

Takmičenje mladih golubova usvojeno četiri staze minimalno  zbira 500 km.

Prije svih donešenih odluka delegati sjeverne grupacije su napustili skupštinu jer se sjeverna grupacija ne slaže sa ovim normama i oni žele da se takmiče po normama FCI  pravilnika.

Nagrađivanje na nivou grupacija:

–          Na skupštini je usvojena odluka da savez i ove godine dopunski još nagrađuje u 2 grupacije to jest “sjever i jug” u svim kategorijama u gore navedenom tekstu s tim što će prva mjesta dobiti pehare a drugo i treće mjesto  samo diplome.,

–           Iz ovih navedenih kategorija bira se državni prvak na kratke,srednje,duge,all round i mlade golubove što u pojedinačnom tako i u ekipnom plasmanu na nivou saveza BIH,

–          Najbolji u kategorijama postaje sveukupni pobjednik sezone na državnom nivou te se još i nagrađuje najbolji klub u sezoni,

–          Na skupštini je usvojen termin kupa i nacionala i on se nagrađuje prva 3 mjesta pehari i diplome.( kup let Senec 26.06.2011. i nacional let Kuty 10.07.2011.)                                         Usvojeno sa 39 glas za i 4 glasa protiv.

Napomena svi takmičari mogu sa web stranice saveza skinuti takmičarski pravilnik sa ovim izmjenama i dopunama

Sekretar UKUGPBiH

Comments are closed.