Ponude prijevoza za kup i nacional

Ponude za  prevoz golubova, Kupa i Nacinalnog leta dostaviti do U.O. 15.03.2020 god na E-mail ili telefonski, rukovodstvu UKUGP u BiH :
  1. Adnan Jahic
  2. Samir Lugonja
  3. Sinisa Marjanovic

Odgovori