Zapisnik sa skupštine09-02-2020

Zapisnik sa redovne Skupštine UKUGP u BiH

 1. Od 28 klubova prisutni 27 sa 49 delegata od mogućih 56. Pošto je konstatovana većina potrebna za održavanje Skupština je počela sa radom u 10h.
 2. Izvješće predsjednika Udruženja za sezonu 2019 je usvojeno jednoglasno.

 

Predsjednik je upozorio sve zone koje lete sa područja EU da će morati imati šofera i pratioca sa položenim ispitom za postupanje sa golubovima prilikom transporta i puštanja. Isti će nakon polaganja dobiti certifikat o položenom ispitu.

Posebno je upozorio na to da će se morati obavezno sacekati         odredjeni starter na mjestu puštanja inače se može desiti da se ne dobiju papiri o razduženju a to će onda proizvesti velike probleme i sankcije onoj zoni koja to prouzroči, naravno misli se na sankcije veterinarskog inspektora i carine od strane EU.

 1. Financijsko izvjesće je usvojeno sa 37 za i 19 suzdržanih glasova.
 2. Izvješće PTK UKUGP u BiH je usvojeno jednoglasno.
 3. Izvješće strucnog odbora usmenim putem usvojeno jednoglasno.
 4. Izvješće ocjenjivačkog odbora usmenim putem usvojeno jednoglasno. Po prijedlogu ocjenjivačkog odbora pozvani su svi zainteresirani za staziranje da se jave Predsjedniku Udruženja.
 5. Svi klubovi koji su podnijeli zahtjev za primanje u članstvo UKUGP u BiH su primljeni jednoglasno (Una, Takmičar, Zap.Hercegovina,Kalin) osim kluba „Poštar Bijeljina“ kojem je odredjeno sa 47 glasova za i 2 suzdržana da mora platiti dug od 270KM koji su imali prije izlaska iz Udruženja kako bi opet bili primljeni.
 6. Svi novoprimljeni klubovi pa i oni koji su još u fazi registracije do 01.05 moraju imati gotovo riješenje suda i uplatiti članarinu preko bankovnog računa na račun Udruženja. Usvojeno sa 36 za i 13 suzdržanih. Prijedlog da rok bude do 30.09 tekuće godine odbijen sa 1 glasom za i 48 glasova protiv.
 7. Član takm. pravilnika o donošenju sata na otvaranje i u suprotnom diskanje ostaje na snazi sa 27 za , 16 protiv i 6 suzdržanih.
 8. U toku takmičarske sezone klub i njegovi takmičari nemogu mijenjati mjesta odnosno ako neki klub ne sacinjava neku zonu onda ni njegovi takmičari pojedinačno nemogu takmičiti u toj zoni. Takmičari moraju prije prijave plana leta prijeći u neki klub u kojem će takmičiti. Usvojeno sa 37 za i 12 suzdržanih.
 9. Prijava plana leta je obavezna za stare i mlade golubove do 15.03 tekuće godine. Usvojeno sa 30 za , 3 protiv i 16 suzdržanih.
 10. Ukidanje državnog pravilnika i primjena FCI pravilnika u potpunosti se odbija sa 34 glasa protiv, 4 za i 11 suzdržanih.
 11. Termin sveukupno kod nagradjivanja u takm. pravilniku se mijenja u „Majstorstvo BiH“.
 12. Velemajstorom se proglašava onaj ko u 3 godine uzastopno ili 5 puta u toku svog takmičenja osvoji majstorstvo BiH i nagrađiva se sa peharom. Ovo vazi za sve kategorije a primjena počinje od takmičarske 2020 godine pa na dalje. Usvojeno sa 40 za i 9 suzdržanih.
 13. Prijedlog Samira Lugonje da neki klub nemože preći u bilo koju nego u prvu susjednu zonu jednoglasno odbijen.
 14. Nagrađivanje prva 3 kluba u državi je ostavljeno PTK Aliji Lokvančiću i Goranu Periću da definiraju u takm. pravilniku do U:O 15.03.2020 god. Usvojeno jednoglasno.
 15. Prijedlog Gorana Perića da se uplate Udruženju ne vrše preko banke se odbija sa 40 za, 1 protiv i 8 suzdržanih.
 16. Žalba takmičara Gosp. Enesa Kovačevića se odbija sa 42 glasa za i 7 suzdržanih uz obrazloženje da do verifikacije rezultata Gosp. Kovačević preko nijednog tijela Udruženja nije podnio nikakvu žalbu (KTK,ZTK,TKU,U.O) .
 17. Rezultati golubova za koje neki takmičar ne bude imao vlasničku karticu biti će diskvalificirani. Ovime se poništava odluka Skupštine od prije da se neki golub koji se objavi na stranici udruženja i niko ga ne bude trazio do početka takmičenja može takmičiti u onog takmičara koji ga je prijavio kao nađenog. Usvojeno sa 30 za, 1 protiv i 18 suzdržanih.
 18. Odredište za KUP i Nacional je određeno mjesto Kolarovice. Termin održavanja KUP-a je 05.07 a Nacionala 19.07.2020.god. Ukoliko se slučajno dogodi da se iz nekog razloga nemogne preći granica bit će sazvan U.O i on će mijenjati destinaciju. Usvojeno jednoglasno.
 19. Tipovanje 5 prvopakovanih golubova za Kup i Nacional ostaje sa 29 za, 5 protiv i 15 suzdržanih.
 20. Za maraton let Udruženje plaća prijevoz i papire do mjesta pakovanja a takmičari ostalo. Usvojeno sa 34 za, 1 protiv i 14 suzdržanih.
 21. Krešimiru Hanu se odobrava dodatni iznos od 600KM a za svako iduće organiziranje izložbe na nivou Udruženja se odredjuje klubu organizatoru stimulativni iznos od 30% od neto uprihodovanog iznosa na izložbi. Usvojeno sa 34 za i 15 suzdržanih glasova.
 22. Cijena prstena ostaje ista kao i do sada. Redovni 0,50 a naknadno naručeni 0,70 feniga. Usvojeno jednoglasno.
 23. Kupovina kaveza za potrebe Udruženja od 250 rupa se odbija jednoglasno.
 24. Odluka o kažnjavanju članova U.O za ne dolazak na sastanak od 30 KM se usvaja sa 28 za, 4 protiv i 17 suzdržanih.
 25. Donosi se odluka o krajnjem roku 15.01 do kojeg mora biti gotov Godišnjak. Usvojeno sa 27 za , 0 protiv i 22 suzdržana.
 26. Povećanje plaće sekretaru Udruženja za 100KM i telefona za 100KM se odobrava sa 27 za, 0 protiv i 22 suzdržana glasa.

 

Napomena. Sastanak U.O je određen za 15.03.2020.god.

Sve prijave plana leta za stare i mlade golubove moraju do tada bit poslane PTK Udruženja.

Skupština završila sa radom u 15h.

 

Travnik 09.02.2020 god.                              Vlado Rašić

Predsjednik Skupštine


Odgovori