Prijava golubova standard kategorija

Molimo sve takmičare koji imaju golubove za standard kategoriju da ih prijave za 7.Saveznu izložbu sportskih golubova pismonoša u BiH “Gradačac 03.-04.12.2022.”

Popunjene prijave poslati do 15.11.2022. na E-mail: alija1980l@gmail.com

Prijavnicu možete preuzeti  ovdje

Uvjet za dvogodišnji rezultat je:

KM Minimum km U godini prije Olimpijade golubara golubova Lista % “+- 5%”
MUŽJACI >100 2500 >30% 20 150 20 DA
ŽENKE >100 2000 >30% 20 150 20 DA

Uvjet za jednogodišnji  rezultat  (mladi golub):

KM Min. km Br. Letova golubara golubova Lista % “+- 5%”
MUŽJACI >100 300 3 20 150 20 DA
ŽENKE >100 300 3 20 150 20 DA

Odgovori