Verifikacija rezultata 16-10-2022

Verifikacija rezultata održat će se 16.10.2022 godine u Travniku u sali općine sa početkom u 10 sati , mole se predstavnici zona da jave onima koji su im obračunavali liste da do 10.10.2022 godine objave sve rezultate od A ,G,H,F i standard kategorije za 2021 i 2022 godinu zbog srednjoevropske izložbe u Brasovu u Rumuniji.


Odgovori