Sastanak UO u Travniku 25-3-2018

Sastanak UO je  25 03.2018 od 10 sati u Travniku (sala općine)

Dnevni red:

1. Izbor novog predsjednika TK
2. Izbor stručnog odbora
3. Usvajanje plana leta
4. Utvrđivanje datuma za letove KUP i NACIONAL

Odgovori