Zapisnik sa UO od 26.01.2014.g

Sastanak UKUGPBiH odrzan u Sarajevu 26.01.2014.godine sa pocetkom u 11 casova

Sastanku prisustvuje 18 klubova.

Na pocetku je dogovoreno da sljedeci sastanak UO bude u Zenici krajem drugog ili pocetak treceg mjeseca.Izmjene i dopune Statuta, promjena samog imena odnosno da se umjesto Udruzenje klubova nazivamo Savez klubova.Prijave o neispravnosti takmicenja moraju biti potpisane od strane kluba ili pojedinca zavisno od koga dolaze.Ako se ustanovi nepravilnost u toku takmicenja diskvalifikuje se takmicar za tu stazu ili ako je u pitanju klub onda se diskvalifikuje klub.Kontrola pri pakovanju ili pustanju golubova mora imati napismeno od predsjednika TK saveza da vrsi kontrolu.Prijave golubova za takmicenje slati iskljucivo postom , a takmicenje mladih golubova da se zavrsi do zadnje nedjelje u devetom mjesecu.

Kup let BiH ce se zvati po prvom predsjedniku Saveza „ Memorijal Ivica Pavicic“ usvojeno jednoglasno.Kup i Nacional usvojeno sa petnaest glasova za i dva glasa protiv i jedan suzdrzan, odnosno Kup let iz Savudrije HR i Nacional let iz SK ili CZ zavisno od plana leta.

Ove dvije staze se mogu racunati u redovne.Na ova dva leta tipuje se prvih pet golubova sto ulazi u obracun za nagrade sa istih.Na pakovanje golubova svi takmicari moraju doci na vrijeme, a na zavrsni stop mora se doci dok je prisutna komisija za otvaranje satova.Ovo se tice cjelokupnog takmicenja u svim klubovima i zonama.

Do 28.02.2014. poslati plan leta, a usvajanje prva sedmica u martu na sastanku OU.

Veci dio sastanka je protekao u dopunama i izmjenama takmicarskog pravilnika.

Takmičarski pravilnik sa izmjenama i dopunama možete preuzeti sa Savezne stranice.

Word-iko


Odgovori