Organizacija 1 Savezne izložbe

Nudimo se za organizaciju 1 Savezne izložbe sportskih golubova pismonoša u
BiH. Detaljnije informacije oko organizacije će se prezentovati na UO u Zenici.-

Admir Konjić


Odgovori