Zapisnik sa v. skupštine-15.3.2015

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prošle vanredne Skupštine od 01.03.2015.g.
2. Izvješće o preuzimanju papire i ostalih dokumenata Saveza
3. Sankcije za pojedine članove Saveza (dopuna dnevnog reda)
4. Izvješće o Klubovima koji su istupili iz Saveza BiH
5. Izbor predsjednika Saveza
6. Plan leta
7. Kup i Nacional
8. Takmičarski pravilnik sa prošle Skupštine
9. Razno

-Zapisnik sa prošle Skupštine se usvaja uz brisanje netočnih podataka i dopunja se sa:
1. Za mlade golubove se na Državnom takmičenju vraća sa 5 na 4 staze stim da se prve 4 staze boduju za državno takmičenje ukoliko neko za potrebe FCI-a bude letio više staza.

-Mirza Uzejrović obavijestio Skupštinu da su komisijski preuzeli papire Saveza od Zdravka Nikolića stim da je Zdravko Nikolić iz blagajne Saveza uzeo iznos članarine koji su uplatili klubovi koji istupaju iz Saveza. U blagajni Saveza trenutno se nalazi 2035KM plus 1360Km na bankovnom računu.

-Klubovi koji su istupili iz Saveza BiH:
1. Šićki 96
2. Poštar Orašje
3. Posavski odgajivač-Modriča
4. Teslini darovi-Banja Luka
5. Kozara-Laktaši
6. Semberija-Bijeljina
7. Columba-Bijeljina

-Enesu Arapoviću i koordinatama njegovog golubarnika se izriče doživotna zabrana povratka i takmičenja u Savezu BiH.

-Zdravku Nikoliću se izriče zabrana obavljanja bilo kakve funkcije u Savezu od dana ponovnog povratka u Savez pa za narednih 5 godina.
-Hamdija Otuzbir duži od Saveza 500 prstenova za 2015.g. i Rusmir Pepeljak duži 1000 prstenova za 2015.g. i novce od prodatih prstenova moraju uplatiti na račun Saveza.

-Za V.D duznosti predsjednika Saveza imenovan je Admir Konjić do redovne Skupštine (jednoglasno).

-Na predlog Admira Konjića usvojeno jednoglasno da se ubuduće ne isplaćuju dnevnice rukovodstvu Saveza vec se samo plaćaju troškovi goriva za odlaske vezano za potrebe Saveza.

-Naknade za rukovodstvo se smanjuju i sada iznose za:
1. Predsjednik 250KM
2. Sekretar i blagajnik 700KM
3. Web stranica 600 KM i Predsjednik Savezne Takm. komisije 300KM

-Grupacije se privremeno ukidaju (jednoglasno)

-Takmičari iz klubova koji su istupili ako tjedan dana do početka takmičenja pređu u bilo koji od klubova Saveza BiH mogu regularno takmičiti.

-Srednje staze na Državnom nivou se vraćaju na minimalnu srednju udaljenost od 250 km stim da se mora u ukupnom zbroju kilometara ispuniti norma od 1200 km.

-Kup i Nacional će se organizirati ovisno od dozvola za koje se Države dobiju a daljina će se pomjerati kako bi svi mogli imati duge staze.

-Savez treba izraditi zahvalnice za Općinu Travnik za ustupanje dvorane za sastanke već duzi niz godina i Hamdiju Otuzbira za zalaganje i pomoć Savezu u organizaciji sastanaka.


Odgovori