Skupština udruženja 16.12.2012

Skupština će se održati 16.12.2012 u Travniku sa početkom u 11h u  sali Skupštine Travnik.

Dnevni Red

  1. Izvještaj o radu za 2012 godinu i plan za 2013 godinu
  2. Financijski izvještaj
  3. Izvještaj po komisijama
  4. Pregled dopune T.K. pravilnika da za Kup i Nacional svaki takmičar ne može pakovati više od 3-5 golubova da uz pojedinačno nagrađivanje savez nagrađuje najuspješniju ekipu od takmičara koji su pakovali golubove za svoj klub.
  5. Podjela pehara i diploma za najuspješnije
  6. Podjela godišnjaka i prstenova za 2013 godinu
  7. Razno

NAPOMENA

Svi članovi skupštine dužni su prije početka skupštine dati ovjerenu potvrdu od kluba  sa imenima delegata!

Comments are closed.