Zapisnik sa skupštine 15.12.2013

Skupština Udruženja klubova uzgajivača golubova pismonoša u BiH

Travnik – sala Opštine Travnik sa početkom u 11 časova          15.12.2013.godine

Dnevni red:

Skupštini prisustvuje 59 članova iz 32 kluba.

Prije početka održavanja Skupštine jednoglasno je usvojeno da se napiše zahvalnica Opštini Travnik za dugogodišnju saradnju i ustupanje prostorija Općine za održavanje sastanaka UKUGPBiH.

Prva tačka dnevnog reda (izvještaj predsjednika) jednoglasno usvojena.

Druga tačka dnevnog reda (finansijski izvještaj) da  klub Slavija do upravnog odbora izmiri obaveze ili nema pravo glasa i takmičenja u sezoni 2014.Usvojeno sa 30 glasova za, jedan protiv i jedan suzdržan. Riječ je uzeo i član Enes Arapović koji  duguje novčana sredstva Savezu i tom prilikom izjavljuje da će u Saveznu kasu uplaćivati =1000,00 KM jedanput godišnje narednih šest godina.Usvojeno jednoglasno, takođe i finansijski izvještaj.

Treća tačka dnevnog reda prijem novih klubova i formiranje novih zona;

Primljen je novi klub „ Vogošća“ iz Vogošće, te nove zone ;zona „ Centar“ sačinjena od klubova Zlatni golub Visoko, klub Breza 071 i kluba Slavija iz I.Sarajeva. Nova zona Tuzla-centar sačinjena od klubova SD Tuzla i Pismonoša Tuzla, te zona Novotravnička  sačinjena od klubova Novi Travnik, Maraton i Grabovac.

Pod tačkom razno je usvojeno da se iz blagajne saveza uplati =500,00 KM posavskoj zoni na ime troškova izložbe ( izrada kataloga,itd). Usvojeno sa 28 glasova za jedan glas protiv i tri suzdržana.Usvojeno je da se Admiru Konjiću zv.Bato isplati 50,00 KM na ime potraživanja iz 2011.godine.Član posavske zone Saša Lazic je izmirio obaveze kluba Slavija.

Drugi dio ;

Izbor predsjedništva,

 Nakon isteka dva mandata Skupština saveza bira novo rukovodstvo i predsjedavajućeg Skupštine. Predjedavajući Skupštine bira se jednoglasno i usvaja da na to mjesto bude izabran Vlado Rašić.

Predsjednik saveza:

(prijedlozi klubova)
          Mirza Karamović
          Saša Lazić
          Fahrudin Hodzić
          Admir Konjić

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova komisijski rezultat je sljedeći Fahrudin Hodžić 36 glasova, Saša Lazić 17 glasova, Mirza karamović 4 glasa i Admir Konjić 2 glasa. Predsjednik je izjavio da će do upravnog odbora izabrati sebi saradnike( sekretar i blagajnik). Primopredaja Saveznog računa u Raiffeissen banci te primopredaja  ostale dokumentacije će biti u Sarajevu uz prisustvo delegata članova Mirza Karamović, Elvir Radača i Haris Mirojević.

Predsjednik takmičarske komisije;
          Mirza Karamović
          Dževad Zolota
          Admir Konjić

Za predsjednika TK izabran je Mirza Karamović sa 30 glasova, Dževad Zolota sa 23 glasa i Admir Konjić sa 6 glasova. Predsjednik TK je odmah zadužio i pečat TK od Dževada Zolote.

Nadzorni odbor;
          Saša Lazić
          Zdravko Nikolić
          Samir Lugonja
 
Takmičarski odbor;
          Zdravko Grabovac
          Davor Dujmušić
          Sefer Mirhet
 
             Ocjenjivački odbor;
          Admir Konjić
          Haris Fehrić
          Saša Lazić
 
Stručni odbor;
          Enes Arapović
          Zdravko Nikolić
          Goran Perić

Prijedlozi za izmjene Statuta i Takmičarskog pravilnika,

 svaki klub da u pisanoj formi iznese svoje prijedloge i sugestije oko izmjena i dopuna tako da na sljedećem sastanku kojeg predsjednik predviđa za drugi mjesec iduće godine sumiramo prijedloge i donesemo konačne odluke.

Hvala,

Tuzla 20.12.2013.god.                                                                                     Sekretar:

                                                                                                                                    Mirza Uzejrović


Odgovori